Bulgarian BG English EN

Цени за дизайн и услугите на Design and Prepress:

Всички цени включват графичен дизайн, предпечатна подготовка и продуктова фотография. Всички цени за дизайн са без ДДС.
В цените не се добавя ДДС, тъй като фирмата не е регистрирана по ДДС.

Дизайн на опаковка
300 лева

Дизайн на етикет
150 лева

Дизайн на лого
300 лева

Дизайн на постер
200 лева

Дизайн на визитка
50 лева

Дизайн на флаер
100 лева

За всички останали услуги, които не са изброени в този ценоразпис,
цената е 15 лева на работен час.

Графичният дизайн не е стока, която се продава на килограм или на час. Времето и количеството труд необходими за един красив краен резултат варират. Понякога още първата идея се получава добре и се реализира за малко време, а в други случаи е необходимо да направим втори и трети вариант, да изоставим първоначалния проект и да развием друг. Степента на сложност за всеки проект е различна и зависи от много странични фактори. Затова посочените цени са ориентировъчни и подлежат на допълнително договаряне, свържете се с нас за да ви направим точна оферта.

Scroll Up